Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zmenšit na původní šířku
Česky English version of this page

Tematické sekce

 1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky
 2. Jazyková kompetence sluchově postižených, role znakových jazyků a transkripce mluvené řeči v terciárním vzdělávání
 3. Obecná přístupnost elektronických dokumentů a veřejných knihoven pro účely terciárního vzdělávání
 4. Kompenzační nástroje specifických poruch učení a dalších typů diverzity v terciárním vzdělávání

1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky


Sekce je tematicky zaměřena na:

 • legislativní, metodologické a technologické standardy obecné přístupnosti a individuálního zpřístupnění pro osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením, pohybovým postižením, neurodiverzitou a chronickým onemocněním
 • obecná přístupnost testů studijních předpokladů a testů odborných, standardy individuálního zpřístupnění dílčích složek testů a měřitelnost výsledků
 • obecná přístupnost v národním a mezinárodním kontextu: součinnost a návaznost jednotlivých stupňů škol a sítí škol zajišťujících mobilitu studentů

2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání


Sekce je tematicky zaměřena na:

 • vizualizace mluveného jazyka, speech-to-text reporting a další komunikační systémy pro osoby se sluchovým postižením použitelné v terciárním vzdělávání
 • e-learningové systémy, videokonference a nástroje pro instant messaging ve znakovém jazyce
 • znakový jazyk jako nástroj terciárního vzdělávání a odborné komunikace, jeho stylistická diverzifikace a standardizace
 • Společný evropský referenční rámec na znakové jazyky a testování jazykových kompetencí v nich
 • lexikologie a lexikografie znakových jazyků, rozvoj lexika, otázky terminologie a internacionalismů
 • systémy záznamu a zápisu znakových jazyků, vytváření databází a jazykových korpusů, softwarové nástroje pro uživatelskou práci s databázemi a korpusy
 • lingvistické, organizační, didaktické a právní otázky překladatelství a tlumočnictví na půdě vysokých škol

3. Obecná přístupnost webu, softwarového prostředí, elektronických dokumentů a veřejných elektronických knihoven pro účely terciárního vzdělávání


Sekce je tematicky zaměřena na:

 • WCAG a obdobné metodické dokumenty, jejich vymahatelnost, výhody a nedostatky ve vztahu k osobám s různými typy specifických nároků; přístupnost a použitelnost webu; přenositelnost WCAG a obdobných na e-learningová prostředí a na odborné dokumenty
 • elektronické dokumenty určené k reprodukci hmatového, zvukového nebo obrazového dokumentu, dokumenty hybridní a DAISY
 • obecná přístupnost videoformátů a audioformátů
 • standardy HTML, XML, MathML a elektronické nástroje pro práci s matematickými, fyzikálními, chemickými a jinými symbolickými záznamy prostřednictvím hmatu nebo hlasového výstupu
 • elektronické knihovny a jejich přístupnost, standardy digitalizace a formátové konverze; veřejné knihovní katalogy a jejich přístupnost, sdílení a internacionalizace
 • katalogizace elektronických dokumentů, katalogizace hmatových, zvukových a obrazových dokumentů
 • autorskoprávní otázky související se obecnou přístupností dokumentů a s individuálním zpřístupňováním na národní a mezinárodní úrovni

4. Specifické poruchy učení a další typy neurodiverzity v terciárním vzdělávání a prostředky k jejich kompenzaci


Sekce je tematicky zaměřena na:

 • kompenzační strategie, jejich nácvik a přístup k osobám s kompenzovanou poruchou
 • individuální zpřístupnění testovacího prostředí a technologické kompenzační prostředky
 • rozdíly v práci s odečítačem obrazovky, hlasovým výstupem a s elektronickými formáty mezi osobami se specifickou poruchou učení a se zrakovým postižením
 • elektronické knihovny a jejich využitelnost pro osoby se specifickými poruchami učení, standardy digitalizace a formátové konverze
 • autorskoprávní otázky související se obecnou přístupností dokumentů pro osoby se specifickými poruchami učení
nahoru