Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Doprovodný program

Tematické workshopy

Paralelní součástí programu konference budou také workshopy, semináře nebo kulaté diskusní stoly, které nabídnou prostor k doprovodným metodickým ukázkám didaktické práce či komunikace a praktického servisu nebo k projednání zvláštních témat mimo základní tematické sekce. Tyto akce mohou obsahově navazovat na některý z konferenčních příspěvků, nebo mohou stát zcela samostatně. Předpokládaná délka workshopu je 90 minut nebo 3 hodiny a pro registrované účastníky konference je účast na workshopech bez dalšího poplatku, registrace pro účast pouze na workshopech je zdarma.

Pracovny pro workshopy budou vybaveny obvyklou prezentační a výpočetní technikou včetně běžných asistivních technologií. Přesnější technické požadavky pro Váš workshop prosím vzneste při jeho nahlášení.

Další informace:

 • předpokládaná délka workshopu: 90 min. nebo 3 hod. (s možností přizpůsobení na základě individuální dohody předem)
 • lektory workshopů prosíme, aby se zaregistrovali (typ registrace: účast s prezentací nebo workshopem), případné spolulektory prosíme o provedení základní registrace
 • termín nahlášení workshopu: nejpozději do 1. prosince 2012 1. ledna 2013
 • pro registrované účastníky konference je účast na workshopech zdarma
 • tlumočení do mezinárodního znakového systému (příp. českého znakového jazyka) a pořizování textového zápisu bude zajištěno jen na základě individuální dohody předem

Prezentační výstava a postery

Veřejné prostory konference nebudou určeny jen pro setkávání účastníků, neformální diskuse a občerstvení, ale bude zde také místo pro prezentace ve formě prezentačních stánků a posterů (plakátů), kde tvůrci a producenti technologických řešení, hardwaru, softwaru a didaktického materiálu budou demonstrovat svá řešení a produkci; také zde budou prezentovány aktivity, pracoviště a projekty.

Poskytovaný prezentační stánek zahrnuje základní mobiliář (stůl o velikosti 60×120 cm, dvě židle), technické zázemí (internetové a elektrické připojení), prezentační mobiliář (panely pro plakáty apod.), dekorativní prvky. Přesnější technické požadavky pro Váš stánek prosím vzneste při jeho nahlášení.

Další informace k prezentačním stánkům:

 • požadavek na prezentační stánek ohlaste prosím prostřednictvím registračního formuláře konference; poplatek: 4000 Kč (cca 160 €), který zahrnuje pronájem uvedeného vybavení a služby a dále především plnou konferenční registraci pro jednoho zástupce prezentující organizace, tzn. účast na hlavním konferenčním programu, informační materiály v přístupné podobě, 3× oběd, občerstvení, účast na Uvítacím večeru, přístup k internetu, tisk, skenování, služby zajišťující všeobecnou přístupnost konference, neomezené využívání místní veřejné dopravy v době akce, sborník konference online (k dispozici krátce po skončení konference)
 • termín nahlášení: nejpozději do 1. ledna 2013 25. ledna 2013

Další informace k posterům:

 • max. velikost plakátu A0 (oznamte nám prosím orientaci Vašeho posteru – na výšku nebo na šířku)
 • požadavek ohlaste prosím prostřednictvím osobní agendy konferenčního webu
 • termín nahlášení: nejpozději do 1. ledna 2013 25. ledna 2013
 • způsoby předání organizátorům akce:
  • zaslání poštou nejpozději do 8. února 2013,
  • organizátorům konference při registraci nejpozději do 11. února 2013, 11.00 hod.

Společenský program

Pondělí 11. února 2013 v 19 hodin

Uvítací společenský večer

Úvodní společenský večer proběhne v prostorách hotelu International. Během večera bude k dispozici rautové občerstvení, výtečné české pivo a vína z oblasti jižní Moravy (jednoho z regionů proslulých v Evropě pěstováním bílého vína). V úvodu společenského večera vystoupí jak zakladatelé pracoviště, tak čestní hosté.

Uvítací večer se uskuteční v místnosti, která v plánu konferečních prostor označena „Welcome Evening“.

Videozáznamy:


Úterý 12. února 2013 v 19 hodin

Prezentace aktivit Střediska Teiresiás

Během večera bude možné prohlédnout si prostory Střediska, setkat se na místě s jeho pracovníky, případně se studenty a seznámit se i prakticky s některými jeho agendami a běžným provozem (studijní oddělení, hmatové a elektronické vydavatelství, technické zázemí apod.).

Součástí programu je také vystoupení studentů oboru Výchovná dramatika neslyšících JAMU s ukázkami z jejich aktuálního představení Písně, básně, balady.

Středisko Teiresiás (plným jménem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity) se za téměř 15 let své existence rozrostlo v jedno z největších univerzitních servisních pracovišť svého druhu a patří ke klíčovým institucím evropské sítě poskytovatelů služeb pro zajištění obecné přístupnosti vysokých škol. Se svými šesti odděleními, v nichž je zaměstnáno 40 osob a přes stovku externích spolupracovníků a partnerů, je v současnosti:

 • poradenský pracovištěm v otázkách zdravotního postižení
 • vzdělávací institucí s vlastními učebními kurzy a programy
 • brailleským vydavatelstvím a akademickou knihovnou pro zrakově postižené (elektronickou a hmatovou)
 • centrem tlumočnických a překladatelských služeb ve znakovém jazyce
 • centrem textové transkripce mluveného slova pro sluchově postižené
 • technickým pracovištěm zodpovědným za fyzickou přístupnost univerzitních budov
 • IT pracovištěm zodpovědným za přístupnost virtuálního akademického prostředí
 • pedagogicko-psychologickým poradenským centrem pro osoby s poruchami učení
 • výzkumným pracovištěm vyvíjejícím vlastní aplikace pro zajištění servisních služeb

V případě zájmu se během konference prosím přihlaste u registračního pultu, a to nejpozději do 12. února 2013 do 13 hodin.

Středisko Teiresiás se nachází na adrese Šumavská 416/15, Brno, ve zvýšeném přízemí budovy. Jsme připraveni skupinu účastníků doprovodit z hotelu International do střediska Teiresiás s využitím veřejné dopravy – sraz je u registračního pultu ve foyer hotelu International v 18.30. Pokud chcete využít veřejnou dopravu nezávisle na doprovázené skupině, můžete využít tramvaj č. 6 (odjezd ze zastávky Česká, výstupní zastávka Hrnčířská) nebo trolejbus č. 32 (odjezd ze zastávky Česká, výstupní zastávka Botanická).


Čtvrtek 14. února 2013 v 19 hodin

Gala večer

Gala večer se bude konat v restauraci Hansen v brněnském Besedním domě. Nikoli náhodou nese restaurace jméno slavného rakouského architekta Theophila von Hansen, který projektoval jak Besední dům, tak i sousední Pražákův palác. Navazuje totiž vědomě na kulturní tradice Rakouska-Uherska a na potřebu kulturních spolků (německy Verein), jakým byla například Umělecká beseda v Praze nebo Slovanská beseda ve Vídni. Právě z tohoto spolkového života se v 19. století rodilo české národní uvědomění, potřeba české národní hudby, divadla a posléze i potřeba českých univerzit. Brněnský Besední dům jako centrum české kultury v jinak německy mluvícím městě byl svědkem dobrých i zlých stránek onoho dramatického střetu dvou kultur. Restaurace Hansen se vědomě snaží navázat na to dobré – připomínat, co cenného mají národy bývalé habsburské monarchie v kulinářské oblasti spontánně společné. Masarykova univerzita nabízí v tomto prostředí kulturní program v podání nevidomé mezzosopranistky Kateřiny A. Šťastné (ukázky z vážné hudby) a nevidomého hudebníka Tomáše Vrtka (jazzové variace); hudební doprovod bude prostřednictvím znakového systému přístupný i neslyšícím.

Cena: 750 Kč/ 30 €

Na tuto akci se během konference můžete přihlásit na recepci, a to nejpozději do 13. února do 13 hodin.

Restaurant Hansen (Besední dům, Husova 534/20, Brno) se nachází pouhých 100 metrů od hotelu International. Když se na hlavní ulici před hotelem dáte doprava, Besední dům je druhá budova po pravé straně.


Pátek 15. února 2013 v 10 hodin, respektive 11 hodin (2 skupiny)

Návštěva vily Tugendhat

Vila manželů Tugendhatových (Greta a Fritz Tugendhat) z let 1929–1930, jejímž autorem je slavný architekt Ludwig Mies van der Rohe, představuje vzácnou ukázku raného funkcionalismu, zanesenou do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako zcela zlomový počin v designu obytných budov. Vila Tugendhat prošla rozsáhlou renovací a restaurací během let 2010–2012. Sama budova i přilehlé zahrady znovu získaly původní vzhled, jaký měl tento architektonický komplex po svém dokončení v roce 1930; interiéry byly vybaveny přesnými replikami původního mobiliáře (virtuální prohlídku můžete nalézt zde). Technické zázemí vily (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro spouštění oken, tzv. molová komora) v suterénu budovy bylo rovněž obnoveno a lze ho nyní shlédnout jako součást prohlídky s průvodcem. V suterénu se také nachází expozice představující architekta, stavebníkovu rodinu a její život v domě až do roku 1938, kdy Tugendhatovi jako Židé byli nuceni emigrovat před blížící se hrozbou německé invaze do bývalého Československa.

Cena: 300 Kč/ 12 €

V případě zájmu se během konference prosím přihlaste u registračního pultu, a to nejpozději do 14. února do 13 hodin.

Doprava k vile Tugendhat bude zajištěna pomocí autobusů (přístupných účastníkům s pohybovým postižením). Sraz účastníků je v 9.30 a v 10.30 na recepci hotelu International.

V případě, že se budete chtít dostavit individuálně, zde je adresa vily Tugendhat: Černopolní 45, 613 00 Brno.

VIDEOTEXT
nahoru