Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Organizátor

Hlavním organizátorem konference ULD, resp. samostatné konferenční sekce v případě ročníků pořádaných v rámci ICCHP je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě (zkráceně Středisko Teiresiás).

Středisko Teiresiás je účelovým zařízením Masarykovy univerzity s celouniverzitní působností. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studium na MU bylo v největší možné míře přístupné i studentům se zdravotním postižením, ať už smyslovým, fyzickým, či jinými obtížemi.

Bylo založeno v roce 2000 – nejprve jako servisní pracoviště pro studenty nevidomé a slabozraké (proto druhý název Středisko Teiresiás, jímž se odkazuje na bájného slepého věštce) – od roku 2003 pak rozšiřovalo svou působnost i na služby pro studenty s postižením sluchovým a pohybovým, nejnověji i poruchami učení a obtížemi psychickými.

Nyní tak Středisko Teiresiás plní především funkci:

  • výukového centra s rozsáhlou nabídkou kurzů, které doplňují nebo nahrazují řádnou výuku,
  • metodického a poradenského centra nejen pro studenty a zaměstnance MU, ale i pro pracoviště podobného typu na ostatních českých vysokých školách, příp. školách středních,
  • výzkumného pracoviště vyvíjejícího vlastní technologická řešení,
  • centra tlumočnických a zapisovatelských služeb
  • a v neposlední řadě provozovatele brailleského vydavatelství a celostátní digitální knihovny.

Organizátorem konference ICCHP, jíž je konference ULD v sudých letech součástí jako samostatná sekce, je Univerzita Johanna Keplera v Linci.

nahoru