Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Brno 2011

V roce 2011 uplynulo 10 let od okamžiku, kdy akademický senát Masarykovy univerzity zřídil Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Pojem vzdělání pro všechny od té doby nepřestal být v popředí pozornosti vedení školy i dílčích pracovišť. Za 10 let existence střediska Masarykova univerzita jeho prostřednictvím postupně navázala kontakt s partnerskými středisky českých i evropských vy­so­kých škol:

V té době Masarykova univerzita integrovala polovinu české vysokoškolské populace se smyslovým postižením i velkou část studentů s jinými specifiky, jež kladou na studenta i školu netriviální nároky. Nashromážděné zkušenosti, technické zázemí a provázanost odborných pracovišť Střediska s výzkumem na Fakultě informatiky, Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních studií a dalších fakultách tak na půdě Masarykovy univerzity vedly ke vzniku metodického pracoviště s národní i mezinárodní působností v oblasti odborné práce prostřednictvím hmatového i hlasového výstupu, vydavatele učebnic hmatových, digitálních i hybridních a didaktických materiálů v českém znakovém jazyce, provozovatele jedné z největších veřejných kni­hoven pro zrakově postižené a pracoviště zajišťující veřejné zkoušky a testy osob se specifickými nároky.

Konference Universal Learning Design v Brně 2011 byla příležitostí ke sdílení těchto mnohaletých zkušeností formou pracovního setkání s odborníky, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují obecnou přístupnost vzdělávání na vysokých školách. Záštitu nad tímto setkáním převzali

  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš
  • rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Spolupořadatel: Národní rada zdravotně postižených
Sponzoři: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu (workshopy)

Sborník příspěvků konference ULD 2011 ke stažení (anglicky).

nahoru