Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Melissa Malzkuhn

Melissa Malzkuhn je manažerkou digitální inovace a mediálních strategií v Centru vědy o učení zaměřeném na vizuální jazyk a vizuální učení (Science of Learning Center on Visual Language and Visual Learning, „VL2“, vl2.gallaudet.edu) na Gallaudetově univerzitě ve Washingtonu, D.C. VL2 je nejvýznamnějším výzkumným centrem zkoumajícím způsoby, jakými se neslyšící děti učí číst za použití vizuální modality, a zahrnuje následující disciplíny: neurokognitivní věda, biologie, lingvistika, psychologie a pedagogika. Melissa Malzkuhn vede projekty, jejichž cílem je převádění výsledků výzkumu na vzdělávací materiály.

V letech 2008–2012 byla na Gallaudetově univerzitě hlavní redaktorkou časopisu Studies Digital Journal („DSDJ“, dsdj.gallaudet.edu), recenzovaného elektronického časopisu ve znakovém jazyce. Ve své magisterské práci se věnovala prosazování a komunitnímu organizování mladých neslyšících v Americe, což v r. 2008 vedlo k založení národní organizace, Deaf Youth USA („DYUSA“, www.dyusa.org), která je určena mladým ve věku 18–30 let. V letech 2007–2011 byla Melissa Malzkuhn členkou výboru Sekce mladých Světové federace neslyšících („WFDYS“, www.wfdys.org). Jako obhájkyně lidských práv mladých neslyšících Melissa Malzkuhn pomáhá organizovat národní a mezinárodní tábory, přednáší a vede workshopy o generačních rozdílech, kultuře a historii neslyšících a o celosvětovém hnutí mladých neslyšících.

V současné době, v rámci svých studií nad rámec magisterské úrovně, získává vědomosti na Corcoranově škole umění a designu, aby tak propojila své zájmy o umění a design s kulturními zážitky a zkoumala vyprávění interaktivních příběhů pomocí transformace digitálního i fyzického prostoru. Melissa Malzkuhn založila na Gallaudetově univerzitě Motion Lab, prostor pro experimentální média a interaktivní design, aby mohla co nejlépe zkoumat nové techniky vyjadřování myšlenek a vytváření příběhů vhodných k učení.

VIDEOTEXT
nahoru