Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Kate Saunders

Dr. Kate Saunders je ředitelkou British Dyslexia Association (Britská společnost dyslektiků). Má více než dvacetileté zkušenosti v oboru dyslexie a speciální pedagogiky, působila jako poradkyně v oboru specifických poruch učení a dyslexie, koordinátorka v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a certifikovaná psycholožka a lektorka. Získala doktorát v oboru vzdělávání a je spoluautorkou knihy How Dyslexics Learn (Jak se učí dyslektici, PATOSS).

British Dyslexia Association (BDA) se zasazuje o společnost vstřícnou k dyslektikům, ve které neexistují bariéry pro lidi s dyslexií. Cílem BDA je, aby VŠICHNI lidé s dyslexií naplnili svůj potenciál. Abychom dospěli k tomuto cíli, je třeba dosáhnout změny, ustanovit standardy a poskytovat možnosti. BDA je hlasem dyslektiků: naslouchá jejich názorům, zastupuje jejich zájmy a usiluje o dlouhodobě udržitelné změny.

nahoru