Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Jan Engelen

Jan Engelen získal doktorský titul v oboru aplikovaných věd (elektronické inženýrství) a v současné době působí jako profesor na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Vyučuje elektronické inženýrství pro bakalářské studium a přenos optickými vlákny pro telekomunikační inženýry (magisterské studium).

Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na systém pro správu elektronických dokumentů a moderní komunikační systémy. Specializuje se na současné ICT systémy, přesněji na jejich použitelnost a přístupnost pro skupiny osob se specifickými nároky, jako jsou např. znevýhodněná mládež a osoby, které mají problémy se čtením (osoby se zrakovým postižením, dyslexií nebo těžkým motorickým postižením).

Byl aktivním členem akce COST219ter „Accessibility for all to services and terminals for next generation mobile networks“ (Všeobecná přístupnost služeb a terminálů u příští generace mobilních sítí), která skončila v r. 2008, a zapojil se do plánů o přístupnosti v rámci (evropské) akce eEurope (jako člen a zástupce expertní skupiny eAccessibility, CEN-WAC, CEN-DPA, EDeAN, DATSCG atd.).

Jan Engelen vede výzkumnou skupinu DocArch (Research Group on Document Architectures) v rámci Katedry elektroinženýrství (ESAT) na Katolické univerzitě v Lovani. Je také spoluzakladatelem společnosti Pyxima (softwarové služby pro postižené – www.pyxima.com).

Má mnoho zkušeností s evropskými výzkumnými programy (Helios-Handynet, Telematics Applications Programme, program Copernicus, Rámcové programy 4, 5, 6 & 7), a to jak jako vedoucí projektů, tak jako partner v rámci projektů. Od září 2008 koordinuje evropský projekt INCLUSO zaměřený na využívání ICT znevýhodněnou mládeží (http://www.incluso.org).

Jan Engelen má na starosti práci své výzkumné skupiny DocArch v rámci probíhajících projektů financovaných Evropskou unií (USEM, STAND4ALL, AEGIS, eGovMoNet a DfA@eInclusion). Mezi nedávno skončené projekty patří následující projekty EU: WALKONWEB, @SCIENCE, OMNIPAPER, VISUAL, IDCnet, D4ALL-net and Support-EAM. Jeho skupina je členem několika pracovních skupin v rámci Web Access Initiative konzorcia W3C.

Jan Engelen byl už mnohokrát od r. 1991 povolán Evropskou komisí, aby hodnotil a recenzoval evropské výzkumné projekty. Je také členem řídícího výboru každoroční konference ELPUB zaměřené na elektronické publikace (www.elpub.net). Je také členem programové komise konferencí ICCHP & AAATE a recenzentem následujících časopisů: TECHNOLOGY AND DISABILITY (ISSN: 1055-4181), INFOVISIE MAGAZINE (ISSN: 0774-1251) a UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION SOCIETY-UAIS (ISSN: 1615-5289).

V rámci Belgie se účastní projektů Interface-Belrai (be-Health), Braillekrant/Audiokrant a CityinMyPocket a několika projektů sponzorovaných KU Lovaň.

Je také zakládajícím členem centra LUCIDE (Centrum Lovaňské univerzity pro interdisciplinární výzkum o rozdílnosti a rovnosti – http://www.kuleuven.be/diversiteit/onderzoek/) a pracovní skupiny zaměřené na digitální přístupnost.

VIDEOTEXT
nahoru