Obsah

Zobrazit videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Detail příspěvku

Perceptibility and Understandability of Documents in the Internet [Vnímatelnost dokumentů prezentovaných na webu]


Mgr. Radek Pavlíček
TyfloCentrum Brno


Bc. Roman Kabelka
TyfloCentrum BrnoAbstrakt

The paper focuses on accessibility principles crucial for creation of documents and presentations published on the web with educational and other aims.
The World Wide Web Consortium (W3C) recommends for an accessible web content WCAG 2.0 a new, but more direct and more universal concept of accessibility, which this paper explains. WCAG 2.0 is based on four principles of accessibility. Principles 1 and 3 are decisive for a creation of document content and web presentations:
Principle 1 - Perceivability: "Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive."
Principle 3 - Understandability: "Make text content readable and understandable."
The paper presents guidelines included in these two principles. The most important principles will be supplemented by explanations of techniques from the related document Techniques for WCAG 2.0 which helps to deal with success criteria for accessibility implementaion in practice.

[Přednáška je zaměřena na principy přístupnosti, které jsou důležité pro tvorbu dokumentů a prezentací publikovaných na webových stránkách za vzdělávacími či jinými účely.
Doporučení konsorcia W3C pro přístupný webový obsah WCAG 2.0 přišlo s novým, avšak přímějším a univerzálnějším pohledem na přístupnost, jenž bude vysvětlen i v této přednášce. WCAG 2.0 stojí na čtyřech pilířích přístupnosti (v terminologii WCAG nazývané principy), přičemž pro tvorbu obsahu dokumentů a webových  prezentací jsou směrodatné především principy 1 a 3:
1. Vnímatelnost: informace a součásti uživatelských rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat.
3. Srozumitelnost: informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.
Během přednášky budou představena pravidla, obsažená v prvním principu. U nejdůležitějších z nich pak budou rozebrány i techniky ze souvisejícího dokumentu Techniques for WCAG 2.0, který pomáhá řešit kritéria úspěšnosti při praktické implementaci přístupnosti.]

Pro plný text, prezentaci a videozáznam se prosím přihlašte.

nahoru