Obsah

Zobrazit videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Detail příspěvku

Experience of Providing Simultaneous Transcript to Universities and Sample of Some Other Options, Including On-line Transfers [Zkušenosti se zajišťováním přepisu na vysokých školách a ukázka některých možností v praxi včetně on-line přepisu]


Ing. Martin Novák
Czech Union of the DeafAbstrakt

In this paper we deal with the experience with provision of transcription in tercial education. Masaryk Universitiy is the first in the Czech Republic who provides simultaneous transcription for students with hearing impairments. Since 2008, the Czech Union of the Deaf provides simultaneous transcription as a service for hearing impaired people and offered to some universities to provide simultaneous transcription of its pilot research project. It is not the same service provided by Masaryk University. The presentation introduces different types of simultaneous transcript, which in future may benefit universities having its own Center to help students with special needs. 

 

[V příspěvku se zabýváme zkušenostmi se zajišťováním přepisu na vysokých školách. Jako první v České republice začala přepis jako službu pro studenty se sluchovým postižením nabízet Masarykova univerzita. Od roku 2008 zajišťuje Česká unie neslyšících simultánní přepis jako službu pro sluchově postižené občany a pro některé vysoké školy je nabízí v rámci možností svého pilotního výzkumného projektu. Nejedná se tedy o běžný servis, který nabízí Masarykova univerzita. Prezentace seznámí přítomné s jednotlivými typy simultánních přepisů (simultánní přepis s přepisovatelem na místě, on-line simultánní přepis s přepisovatelem a on-line simultánní přepis se stínovým mluvčím), které v budoucnu budou moci využít jednotlivé vysoké školy, mající svá vlastní střediska pomoci studentům se specifickými potřebami.]

Pro plný text, prezentaci a videozáznam se prosím přihlašte.

nahoru