Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Detail příspěvku

Possible Uses of a Multi-User Virtual Environment in the Education of Persons with Special Needs [Možnosti využití multiuživatelského virtuálního prostředí v edukaci osob se specifickými nároky]


PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Palacký University in OlomoucAbstrakt

The paper focuses on the issue of a multi-user virtual environment (MUVE) and its role in the contemporary educational process. It analyzes possible uses of MUVE in the education of persons with special needs and describes experiences with the use of a 3D multi-user virtual environment Second Life which was utilized in the teaching of the subject New Media and Cyberculture at the Philosophical Faculty of Palacký University in Olomouc.

[Příspěvek je zaměřen na problematiku multiuživatelského virtuálního prostředí (MUVE) a jeho roli v edukačním procesu v současném školství. Jsou analyzovány možnosti využití MUVE při edukaci osob se specifickými nároky a popsány zkušenosti s využitím 3D multiuživatelského virtuálního prostředí Second Life, používaného v rámci výuky předmětu Nová média a kyberkultura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.]

Pro plný text, prezentaci a videozáznam se prosím přihlašte.

nahoru