Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Detail příspěvku

Universal Learning Design and Masaryk University Admission Procedure


Petr Peňáz
Teiresias Centre, Masaryk University


Tomáš Sklenák
Teiresias Centre, Masaryk University


Lucie Štefková
Teiresias Centre, Masaryk University


Alexandr Zvonek
Teiresias Centre, Masaryk UniversityAbstrakt

UNIVERSAL LEARNING DESIGN
AND MASARYK UNIVERSITY ADMISSION PROCEDURE

The authors describe theoretical foundations followed by Masaryk University when providing access to university admission tests in accordance with the provision of Par. 7 of the Law 155/1998 Coll. on deaf and deafblind persons' communication systems. They analyze the Learning Potential Test (a test battery developed at Masaryk University) as an example of application of the law and, taking into consideration specifics of various modules, consequently evaluate all steps Masaryk University takes to meet the legal force of the law, as well as psychometric correctness of the test in the sign language and its maximum equivalence to the original version of the test in Czech. The authors draw attention to a number of existing questions concerning testing of learning potential in the sign language which are not satisfactorily answered.

 

UNIVERSAL LEARNING DESIGN
A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA MASARYKOVU UNIVERZITU

Autoři popisují teoretická východiska, jimiž se Masarykova univerzita řídí při zajišťování přístupnosti přijímacích testů na vysokou školu v souladu s ustanovením § 7 zákona 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Jako příklad aplikace tohoto zákona analyzují Test studijních předpokladů (testovou baterii vzniklou na Masarykově univerzitě) a se zřetelem ke specifikům jednotlivých modulů tohoto testu následně hodnotí všechny kroky, které Masarykova univerzita podniká, aby dostála jak platnosti zákona, tak i psychometrické korektnosti testu ve znakovém jazyce a jeho maximální ekvivalenci vůči původní verzi testu v českém jazyce. Autoři upozorňují na existenci řady otázek nad testováním studijních předpokladů ve znakovém jazyce, na které není dána uspokojivá odpověď.

Pro plný text, prezentaci a videozáznam se prosím přihlašte.

nahoru