Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Detail příspěvku

TV Subtitles as a Tool for Enhancing Language Skills for Deaf Persons (Televizní titulky jako pomůcka pro zvyšování jazykové kompetence neslyšících osob)


Mgr. Věra Strnadová
Czech National Disability CouncilAbstrakt

Abstract:

This paper presents the results of a survey held in the Slovak Republic in 2006. The research investigated the attitude of adult deaf users of sign language towards TV subtitles. The investigation also dealt with subjective opinion of deaf Slovak respondents and whether watching Czech subtitles on television helps them learn Czech language. 

Anotace:

Příspěvek uvádí výsledky průzkumu konaného na Slovensku v roce 2006. Průzkum se zabýval mimo jiné postojem dospělých neslyšících uživatelů slovenského znakového jazyka ke skrytým titulkům. Součástí zjišťování byly též subjektivní názory slovenských neslyšících, zda jim sledování českých skrytých titulků v televizi pomáhá učit se český jazyk.


 

Pro plný text, prezentaci a videozáznam se prosím přihlašte.

nahoru