Obsah

Zobrazit videa s překladem do znakového jazyka
Zmenšit na původní šířku
Česky English version of this page

Detail příspěvku

Modifications of Admission Tests at the Faculty of Arts of Charles University in Prague - Options and Limits [Modifikace přijímacích zkoušek a studia na FF UK v Praze - možnosti a limity]


doc., PhDr., CSc. Ilona Gillernová
Charles University, PragueAbstrakt

Modifications of study requirements are a basic condition for a successful start, progress and completion of university studies for persons with special educational needs. The modifications are based on applicants' or students' needs as well as characteristics of the study program, graduate profile, and equipment for employment.

[Modifikace studijních požadavků tvoří základní předpoklad úspěšného vstupu, průběhu i dokončení vysokoškolského studia jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami. Modifikace vycházejí z potřeb uchazeče/studenta, ale zároveň z charakteristiky oboru, profilu jeho absolventa a možností uplatnění.]

Pro plný text, prezentaci a videozáznam se prosím přihlašte.

nahoru