Obsah

Zobrazit videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Příspěvky a publikace

V rámci každého ročníku konference ULD i samostatné konferenční sekce v rámci ICCHP vzniká konferenční sborník (Proceedings of the Conference Universal Learning Design) obsahující plná znění přijatých a přednesených příspěvků.

Sborník je ve fyzické podobě předáván všem účastníkům konference v průběhu registrace v místě konání konference. Elektronická verze je pak k dispozici na webu ULD.

Sborník má status recenzovaného periodika s vlastním ISSN (ISSN 1805-3947) a vlastní redakční radou.


Proces přijímání příspěvků je následující:

  1. Návrhy příspěvků jsou sbírány vždy u příležitosti aktuální konference ULD (s periodicitou 1× ročně, nebo 1× za dva roky), a to prostřednictvím včas avizovaného webového formuláře.
  2. Všechny příspěvky posuzuje redakční rada – každý příspěvek má přinejmenším dva hodnotitele. Na základě tohoto doporučení jsou příspěvky přijaty, příp. odmítnuty.
  3. Redakční rada si vyžádá text plného příspěvku v předepsaném formátu (formální i technické požadavky jsou k dispozici zde.
  4. Příspěvek je publikován v tištěném sborníku, a také elektronicky ve formátu PDF na webu ULD.

Dosud vydané ročníky:

  • Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2011. Brno: Masaryk University, 2011. ISBN 978-80-210-5828-6. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 1. ISSN 1805-3947.). E-verze dostupná zde.
  • Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012. Brno: Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-6060-9. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 2. ISSN 1805-3947.). E-verze dostupná zde.
  • Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno: Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 3. ISSN 1805-3947.). E-verze dostupná zde.
  • Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6882-7. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 4. ISSN 1805-3947.). E-verze dostupná zde.
  • Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. Brno: Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3. (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 5. ISSN 1805-3947.). E-verze dostupná zde.
nahoru