Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Přístupnost konference

Považujeme za samozřejmé, že konference, jejímž základním tématem je přístupnost vzdělávání, by měla zásady přístupnosti prakticky naplňovat i při samotné realizaci. Za základní považujeme nabídku zejména alternativních způsobů komunikace a poskytování informací, které zohledňují nároky vyplývající z komunikačních či percepčních specifik, a dále zabezpečit bezbariérové prostory pro účastníky se sníženou možností pohybu. Níže uvádíme výčet základních služeb a opatření, které ze zmíněného důvodu na konferenci nabídneme.

 • simultánní tlumočení do znakového jazyka
  Pro zajištění oboustranné komunikace neslyšících a slyšících bude v konferenční místnosti dostupný tlumočnický servis zprostředkovávající komunikaci mezi uživateli angličtiny a uživateli mezinárodního znakového systému.
 • simultánní přepis mluveného slova
  Po celou dobu trvání konference ULD bude v konferenční místnosti k dispozici simultánní přepis mluveného slova (tedy v angličtině), a to jak prostřednictvím velkoplošných obrazovek, tak individuálně na mobilních zařízeních, které také budou k dispozici k zapůjčení. Pro přenos přepisu na obrazovky, příp. jednotlivá uživatelská zařízení (tablety, mobilní telefony aj.) bude použita technologie Polygraf.
 • zobrazení prezentačního obrazového materiálu na mobilních zařízeních
  Účastníci, kteří nemohou sledovat prezentační materiál na projekčním plátně, jej budou mít možnost sledovat na mobilních zařízeních, na nichž bude promítaný obraz souběžně zobrazen (taktéž prostřednictvím technologie Polygraf).
 • individuální zesílení zvuku (volitelně s individuální indukční smyčkou)
  Pro zpřístupnění mluvené řeči účastníkům se sluchovým postižením nabízíme během konferenčních jednání k zapůjčení přijímací část naslouchací soupravy FM systému (volitelně s individuální indukční smyčkou).
 • písemné materiály v jejich elektronické a hmatové alternativě nebo ve zvětšeném tisku
  Informace předáváné písemnou formou jsou alternativně k dispozici také elektronicky a část z nich také hmatově v Brailleově písmu nebo ve zvětšeném tisku podle individuálních požadavků na formát písma.
 • orientační systém v konferenčních prostorách pro účastníky se zrakovým postižením
 • bezbariérové konferenční prostory

Kromě výše uvedených opatření bude v místě konání konference možné využít tohoto technického servisu:

 • tiskové služby
  využití laserových tiskáren a kopírovacích strojů, tiskáren pro produkci hmatového tisku, příp. zařízení pro výrobu hmatové grafiky (technologií termotisku na zařízení Zy-fuse, příp. bodového tisku na tiskárně SpotDot). Personální zajištění chodu techniky pro hmatový tisk i samotné přípravy hmatových tisků (včetně grafiky) bude na místě zajištěno.
 • bezplatné připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi
nahoru