Content

Hide video with translation into sign language
Switch to fluid-width version
Česká verze této stránky English

Paper details

Workshop: EasyTutor - Companion Software for Persons with Dyslexia [Program EasyTutor - pomoc dyslektikům]


Břetislav VernerAbstract

EasyTutor is a software designed for persons with dyslexia and dysgraphia. The software reads the source text with a synthetic speech output and it simultaneously highlights the text which is being voiced on the screen (word, sentence, or paragraph): this way it connects audio and written variants of a word. Documents in Word, PDF or HTML formats may serve as sources. Text prediction helps do enhance writing. It is possible to save speech output as an audio file. The software is designed for persons with difficulties with reading and writing. The workshop will present principles of work with EasyTutor and give practical examples. Workshop participants will have a chance to try working with the software.

[Program EasyTutor je řešení navržené pro dyslektiky a dysgrafiky. Program čte zdrojový text syntetickým hlasem a synchronně čtený úsek textu (slovo, větu, odstavec) na obrazovce zvýrazňuje: propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova. Zdrojem mohou být dokumenty ve formátech Word, PDF nebo HTML. Predikce textu při psaní pomáhá zlepšovat písemný projev. Čtený text lze uložit do audio souboru. Program je určený lidem s problémy při čtení a psaní. Workshop bude věnován pricipům práce s programem EasyTutor a praktickým ukázkám. Zájemci si budou moci program sami vyzkoušet.]

For the full paper and presentation material as well as the record of the presentation please sign in.

top