Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zmenšit na původní šířku
Česky English version of this page

Poslání

Koncept Konference Universal Learning Design v době svého vzniku (rok 2011) vycházel z potřeby hledat a nalézat shodu v tom, co chápat pod pojmy „vzdělání pro všechny“ nebo „univerzální design vzdělávání“ a jakých cílů v této oblasti mohou vzdělávací instituce, příp. jejich servisní pracoviště dosáhnout.

Konference je proto pořádána jako příležitost k prezentaci zásad univerzální přístupnosti a ke sdílení zkušeností mezi odborníky, kteří na vysokých školách v Evropě i v jiných částech světa mají obecnou přístupnost vzdělávání zajišťovat.

Typickým účastníkem tak mohou být nejen zástupci týmů vyvíjejících speciální technologie a pracovníci servisních pracovišť, která se zabývají technickou, technologickou, příp. organizační stránkou přístupného vzdělávání, ale také pedagogové, psychologové či odborníci z dalších oborů, kterých se daná problematika profesně týká.

Kromě příspěvků v tematických sekcích konference nabízí prostor učitelům, organizacím a institucím, které mají zájem formou semináře nebo kulatého stolu prezentovat své učební metody a didaktické nebo servisní technologie.

Konference ULD bývá organizována buď jako autonomní akce (ročníky 2011, 2013), nebo jako akce doplňující konferenci ICCHP partnerské univerzity Johanna Keplera v Linci (ročníky 2012, 2014, 2016), kde pak tvoří samostatnou konferenční sekci.

nahoru