Obsah

Skrýt videa s překladem do znakového jazyka
Zvětšit přes celou obrazovku
Česky English version of this page

Návrhy příspěvků

Proces přijímání příspěvků:

 1. Návrhy na konferenční příspěvky pro sekci ULD posílejte prosím formou abstraktu nejpozději do 1. února 2018. Pro registraci příspěvků je třeba být registrován na stránkách konference ICCHP, formulář pro vkládání abstraktů je zde.
 2. Návrhy jsou posuzovány redakční radou, každý příspěvek má minimálně dva hodnotitele. Redakční rada rozhoduje nejen o přijetí/nepřijetí příspěvku, ale v případě přijetí i o jeho délce (krátký – 10 minut, resp. 4 strany textu, dlouhý – 20 minut, resp. max. 8 stran textu).
 3. V případě přijetí příspěvku (rozhodnutí bude odesláno nejpozději 28. února 2018) očekáváme do 1. dubna 2018 plnou verzi příspěvku, kterou prosím odešlete e-mailem na adresu submissions@uld-conference.org (zdrojové soubory a konečný dokument ve formátu PDF).
 4. Všechny přijaté příspěvky pro sekci ULD budou publikovány v konferenčním sborníku (Proceedings of the Conference Universal Learning Design, ISSN 1805-3947.) – ten bude ve fyzické podobě účastníkům konference předán při registraci v místě konání, elektronická verze bude publikována na webu ULD.

Formální a technické požadavky na abstrakty a plné příspěvky:

 1. Abstrakty:
  • budou obsahovat:
   • stručný popis základní myšlenky
   • aktuální stav řešení problému
   • použitou metodologii
   • praktický dopad zvoleného řešení
   • plánovaný výhled do budoucna
  • 2–4 strany formátu A4
  • 12pt písmo a řádkový proklad 1–1,15
 2. Plné příspěvky (verze camera-ready):
  • rozsah podle typu příspěvku: v případě krátkého (10 minut) max. 4 strany formátu A4, v případě dlouhéhou (20 minut) max. 8 stran formátu A4
  • k sazbě žádáme využít předepsané šablony pro formáty MS Word (2003 a novější), OpenOffice, TeX – ke stažení zde
  • bibliografické citace: ve formátu ISO 690
  • obrazové přílohy: v rozlišení min. 300 dpi v samostatných obrazových souborech (EPS, TIFF, JPEG apod.). Upozorňujeme, že sborník bude tištěn černobíle, přizpůsobte tomu proto prosím např. provedení grafů.
nahoru